Marknadsföring gjorde rökning till ”kultur”

Trots att alla sen 70-talet vet att det är giftigt röker omkring var tionde svensk varje dag. Mer kvinnor än män.

Jag är rätt trött på att man pratar om rökning som det vore något naturligt och livsnödvändigt. Om någon inleder rökningens historia genom att prata om Sydamerika och 1600-talet vet man att denne tycker rökning är bra. Eller är omedveten.

Du är lurad

Rökning är en del av vår kultur sedan 1920-talet på grund av aggressiv marknadsföring av massproducerade cigaretter.

Det gjordes under en tid när folk lydde auktoriteter och var okritiska till reklam och finns kvar för att det ger en ursäkt att vara  en stund utan att prata eller göra något. En paus är något som många förtjänar, men det har blivit smart exploaterat och ockuperat av tobaksindustrin.

Och så tror jag rökningen är kvar för att för att det blir en vana för folk. Och för att många coola, fina och häftiga människor röker. Jag vet, jag har också feströkt.  Men rökning som något naturligt/självklart som alltid funnits i vår kultur är en riktigt stor fet LÖGN.

Give-away-cigaretter till soldater

"The desire for a smoke often saw the twin emblems of romantic Great War illustration - the exchange of cigarettes and the figure of the wartime nurse"-http://blog.maryevans.com/2013/11/smokes-for-tommy-cigarettes-and-the-british-soldier-ww1.html
”The desire for a smoke often saw the twin emblems of romantic Great War illustration – the exchange of cigarettes and the figure of the wartime nurse”-http://blog.maryevans.com/2013/11/smokes-for-tommy-cigarettes-and-the-british-soldier-ww1.html

Produktplaceringen

Omkring 30-40-talet börjar många filmstjärnor synas med cigaretter i sina filmer. Tobaksbolagen med fler hävdar förstås att det är en kulturskildring och inte produktplacering, det vill säga att de betalt filmakarna för att cigaretterna ska synas.

Det är svårt att veta säkert, men det dök upp mycket cigaretter på filmduken. Och det finns dokument som visar att det fanns sådana avtal.

Om du har lust att se en film om effektiv kommunikation, se denna.
Om du har lust att se en film om effektiv kommunikation, se denna.

Reklamen

Det är väl känt att rökning framställdes som hälsosamt i reklam även efter att forskning hade visat samband med cancer.

Sanningen

SmokersLungs

Rökning bakom stor del av den totala sjukdomsbördan

Nya siffror visar att cirka 12 000 personer dog och 100 000 personer insjuknade årligen i rökrelaterade sjukdomar under perioden 2010-2012 (Socialstyrelsen, 2014). Rökning är den riskfaktor som står för den största andelen av den totala sjukdomsbördan i Sverige näst efter högt blodtryck som i sig även har tobaksbruk som en riskfaktor. Varannan som röker dör i förtid av sin rökning och förlorar i genomsnitt tio år av sin förväntade livstid (Statens folkhälsoinstitut, 2009). All rökning är förenad med hälsorisker. För de som röker dagligen är dock risken att drabbas av ohälsa större, då risken ökar med antalet cigaretter personen röker.

Rökning påverkar nästan alla organ i kroppen (The Surgeon General, 2014) och ger upphov till 58 olika sjukdomar (vetenskapligt belagda) med kraftigt ökad risk för exempelvis lungcancer och sjukdomar i hjärta, kärl och lungor (Socialstyrelsen, 2011,). Passiv rökning innebär samma typ av hälsorisker (The Surgeon General, 2014). Att sluta röka ger mycket snabbt en tydlig förbättring av hälsan. Konsumtionen av cigaretter för de som röker är i genomsnitt 11-13 cigaretter per dag. För de som röker mycket ligger konsumtionen på 20 eller fler cigaretter per dag (Statens folkhälsoinstitut, 2009).

Källa: http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/statistik-och-undersokningar/folkhalsoatlas/lab-miljo-och-rapportblad/daglig-rokning/

Sluta rök!

Vet du.. för varje år du är rökfri kommer du minska risken att drabbas förtidigt av sjukdomar som cancer, hjärt-kärlsjukdomar, KOL etc etc.
Du tror att en rökpaus gör dig avslappnad- men också det är en lögn.
Din kropps beroende av nikotin gör den spänd.

Det är aldrig försent att sluta röka

  • 20 minuter efter rökstopp → Puls och blodtryck normalt
  • Efter 12 timmar→ Kolmonoxidnivån i blodet normaliserad
  • Efter 2–3 månader→ Cirkulation, lungfunktion och sårläkning förbättrade
  • Efter 1 månad- 1 år Lungfunktionen återställd inom ramen för lungskadan
  • Efter 5–15 år→ Risken för slaganfall halverad. Halverad risk för cancer i lunga, mun, luft- och matstrupe, blåsa, livmoderhals och bukspottkörtel Risken för hjärtinfarkt densamma som för icke-rökaren.

Källa: Läkartidningen 2012 (pdf): Rökstopp ger snabba hälsovinster

Det tar ett fåtal veckor att bli fri från abstinens

Symtomen börjar 1-2 dagar efter stopp, når sitt max under den
första veckan och avtar successivt under de närmaste veckorna.

Källa: Slutarökalinjen (pdf)

Tips 1:

Tex denna bok har jag hört många fd rökare rekommendera på nätet..

 

Tips 2:  1177.se. Hjälp att sluta röka

Och du ger oss andra frisk luft 🙂

Vi som får astma eller ändå inte vill dra in röken från passivrökning säger hurra till varje rökare mindre!

Hoppas mot alla odds..
Hoppas mot alla odds..