Så tränar du med astma: Min artikel i Allergia ute nu!

Nya numret av Allergia (4-2015) är ute och i den finns min artikel om att konditionsträna med astma. 1177.se sade nej (inga resurser till nya artiklar..),  Allergia nappade. All cred till dem för det.

Jag tycker det saknats bra råd på nätet – nu finns det, ett tag i alla fall.

Stort tack till Margareta Emtner, disputerad fysioterapeut som forskat länge på astma och träning. Hon har arbetat fram FYSS- riktlinjer för astma och hon är också en av dem bakom Socialstyrelsens riktlinjer vid astma och KOL. Och stort tack alla intervjupersoner! Ni gjorde ämnet personligt och ger inspiration till andra. Till mig också.

Klicka på bilden för att läsa artikeln på Allergias webbplats.

 

Artikeln blev omslagsbild också! Sara Thor  ger järnet i löpspåret. Klicka på bilden för att läsa artikeln som den ser ut i tidningen. Artikeln börjar på sid 10.